ФИРМА КОРАЛ СПЕКТЪР ООД
е лидер на българския пазар в проектиране, производство, монтаж и поддръжка на всички видове и размери слънцезащитни съоръжения и системи: сенници, тенти, перголи, преградни пана, ветро завеси, стационарни конструкции, акрилни и PVC покривала и изделия, както и части, материали, електрозадвижване и конструкции за тях. Фирмата има офиси в София и Пловдив и представителства и дистрибутори на територията на цялата страна. Създадена през 1990-та година в гр. Асеновград.

1990 г. На 17 април в гр. Асеновград е регистрирана колективна фирма "Корал Спектър". В предмета на дейност е вписано като основно направление проучване, проектиране и производство на слънцезащитни съоръжения. През месец юни е изграден първият обект: стационарен сенник в частен хотел, с. Стойките, Смолянско. Започва усвояването и производство на шатри. За покривала се използват ленено- памучни тъкани на "Рилски лен"- Самоков. Скрояването и ушиването на първите покривала е в домашни условия. Изработването на конструкциите е в наети под наем малък навес и малка стая в пристройка (12 м2). Започва производството на детайли за алуминиеви чадъри. Използват се под наем струг, фреза и настолна бормашина. Личен състав: 1 работник и собствениците на фирмата.

1991 г. Производството се разраства в по- голямо наето помещение (около 100 м2), на 16 км извън града. Произведени и реализирани са първите алуминиеви чадъри. Като платове започват да се използват и полиестерни промазани коприни от гр. Харманли и гр Карлово, които са особено подходящи за уникалната форма на покривалата на чадърите. Има все още обекти с този модел чадъри - например по пътя Асеновград - Смолян, в центъра на с. Нареченски бани. Разработват се първите модели на сенници тип "Кошница" - от алуминиеви ляти детайли и дуралуминиеви тръби. Личен състав: 4 работника и собствениците на фирмата.

1992 г. През пролетта производството е преместено в нова база в гр. Асеновград (също под наем), с терен 876 м2 и барака - 330 м2. Тази барака става основата на съвременната материално- техническа база на "Корал Спектър". Закупени са първите машини. Обособено е шивашко производство и офиси. Ползва се под наем първият товарен автомобил. Разширява се производството на сенници, чадъри и шатри. Разработен и усвоен в производство е първия модел сенник с чупещо рамо от дуралуминиеви тръби и алуминиеви отливки. Личен състав: 9 работника и собствениците на фирмата.

1993 г. Първи контакти с фирми от Гърция. Започва внос на алуминиеви профили и части за някои нови модели сенници. Закупен е първият лек и първият товарен автомобил. Доставени са първите нови шевни машини. Продължава разширяването и на машинния парк за металообработка. Назначен е проектант - конструктор. Произведени са първите 100 бр. редуктори за сенници. Фирмата се преобразува в Събирателно дружество "Корал Спектър, Апостолов, Стамова и сие". Личен състав: 12 работника, 2 служители и собствениците на фирмата.

1994 г. Задълбочават се контактите с партньори от Гърция. Разширяват се наетите площи и помещения. Започва производство на алуминиева дограма и покривни алуминиеви конструкции. Производството на сенници се разраства. Организира се монтажна дейност за окачени тавани. В края на годината се зарежда първия склад в България за алуминиеви профили и аксесоари на фирма EL.VI.AL. S.a - Гърция. Личен състав: 15 работника, 2 служители и собствениците на фирмата.

1995 г. Успешна дейност в условия на нарастващ инфлационен натиск върху лева. Нови модели продукти. Разширяване на автомобилния парк. Нови машини за металообработка и шев на текстил. Първи внос на акрилни платове. Усвояване на 2 нови модели сенници с чупещо рамо и модел тип "широкоплощен" с водачи. В края на годината - успешно подписан дългоочакван договор за изкупуване на наетата база.

1996 г. Планове и проекти за развитие и разширяване на собствената производствена база. Изграждане на собствено ел. захранване.Завършване на технолологичната екипирока за нови модели сенници. Хиперинфлация на лева. Много трудна година. Намаляване на личния състав.

1997 г. Постепенно стабилизиране на пазара, за което помага въвеждането на валутен борд. Начало на строителство на цех І "Алуминиеви конструкции, металообработка и монтаж". Възстановяване на продажбите от нивото на 1995 г. Изграждане на големи обекти: зимни градини, покрити басейни. Стабилизиране на продажбите на сенници. Увеличаване вноса на акрилни платове от Гърция. Установяване на директен контакт със SATTLER AG - Австрия и начало на разговори за директен внос на акрилни платове за сенници и др. продукти на австрйската фирма. Открит търговски и сервизен офис на КОРАЛ СПЕКТЪР в София. Изграждане на дистрибуторска мрежа в цялата страна.

1999 г. Завършване строителството на цех І "Алуминиеви конструкции, металообработка и монтаж". Изграждане на собствен водоизточник. КОРАЛ СПЕКТЪР става първият официален представител на SATTLER за България. Първо разширяване на територията на производствената база. Открит търговски и сервизен офис на КОРАЛ СПЕКТЪР в Пловдив.

2000 - 2002 г. Приет е средносрочен план за обновление на производствената номенклатура. Инвестиции в технологично оборудване. Установяване на контакти с водещи италиански фирми. По- нататъшно разширяване на територията на производствената база. Внедряване на първите нови модели продукти, в съответствие с плана. Открит е втори офис в София.

2003 г. Преобразуване в дружество с ограничена отговорност. Проектиране на цех ІІ "Производство на текстилни изделия за слънцезащита". Нарастване на вноса на платове от SATTLER - Австрия и части и материали за сенници от Италия; увеличаване на производствената номенклатура с нови модели асемблирани продукти. Промяна в структурната организация на работа.

2004 - 2006 г. Изграждане и пускане в експлоатация на цех ІІ, в който се оформят два участъка: за работа с акрилни и PVC платове. Цехът е оборудван с високопроизводителни специални машини и съоръжения за разкрояване, съшиване, подгъване, заваряване на PVC платове и др. специфични операции за производство на текстилната част за слънцезащитни съоръжения. Иновативна за това време е технологията и софтуерът за разкройка на прави покривала за сенници. Закупуване на съседен парцел и начало на проектиране на нова производствена сграда с предвидени 2 цеха:  цех III "Метални конструкции" с 2 участъка - разкройка и заваряване на стоманени конструкции и механична и пластична металообработка и цех IV "Електростатично прахово боядисване".

2007 - 2008 г. Строителство на цех ІІІ и цех IV. Доставка и монтаж на инсталация за електростатично прахово боядисване. Разработен и внедрен е наръчник по качеството и в края на 2008 г. успешно е внедрена Система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2000.

2009 - 2012 г. Доставка и монтаж на ново, високо-технологично оборудване за разкрояване, лепене и съшиване на акрил, PVC и др. индустрилни тъкани и металообработващи машини за разкрояване и огъване. Строителство на нова складова база.

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Машините, съоръженията и инструментите, които участват в производствения процес са съобразени със спесифичните технологични изисквания за производство на този вид продукти. Непрекъснатото обновление на производственото оборудване и внедряването на високо-технологични и иновативни машини осигурява високо качество на произвежданите продукти, подобряване условията на труд, намаляване на енергоемкоста на единица продукция и намаляване на производствения брак .

СЕРТИФИКАТИ И РЕФЕРЕНЦИИ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ