Прахово боядисване

Прахово боядисване
Powder_coat-small

Powder_coatЛиния за ел. статично прахово боядисване, с възможност за предварителна химическа обработка – обезмасляване и сулфатиране, пасивиране (безхромно третиране на алуминиеви детайли).

Линията включва: агрегат за предварителна подготовка, 2 бр. камери за боядисване със 3 бр. установки за нанасяне на покритието и 2 бр. пещи за формоване, свързани с транспортен път.
Размери на пещите:
– ширина 0,60 м Х височина 1,40 м (проходно сечение) Х дължина 7,10 м;
– ширина 0,95 м Х височина 1,40 м (проходно сечение) Х дължина 4,20 м.

Допълнителна информация