Нестандартни съоръжения, конструкции

Тези конструкции са предназначени за монтаж на сенници – едностранно или двустранно и намират приложение на места, където няма възможност сенникът да се монтира на сграда или съществуваща конструкция. С тези конструции се асемблират D – моделите сенници (двустранно разполагане на конструкция).