АСЕНОВГРАД

Адрес на централен офис и производствена база: Източна промишлена зона, 4230 Асеновград
Адрес за кореспонденция: ул. "Полковник Дрангов" 8, 4230 Асеновград

Тел. централа: 0331 65231, 63071
Факс: 0331 64303

Отдел "Продажби"
Тел. централа + телефони:
0331 91586, 0888 850294, 0894 380900
Е-поща: info@coralspektar.com, contacts@coralspektar.com
Отдел "Проектиране и технологии"
Тел. централа + телефони:
0894 380903, 0894 380905
Е-поща: design@coralspektar.com


СОФИЯ

ПЛОВДИВ