ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089

Project 21.10.2021

Project 21.10.2021

 

Код на договор: BG16RFOP002-2.089-3990-C01.

Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бенефициент: КОРАЛ СПЕКТЪР ООД

Дата на стартиране: 21.10.2021 г.

Дата на приключване: 21.1.2022 г.